Ben ik verplicht om mijn contributie/ lidmaatschapsgeld te voldoen, nu ik niet dan wel niet volledig kan sporten?

Als gevolg van de maatregelen van de overheid ligt de georganiseerde sport volledig stil. Op 21 april 2020 heeft de regering versoepelde maatregelen aangekondigd voor minderjarigen onder de 12 jaar, voor sportend Nederland die buiten deze categorie valt, betekent dat nog steeds dat op hen de maatregelen van 23 maart 2020 gelden.

Hoewel eenieder begrijpt dat dit een zeer uitzonderlijke situatie is, waarbij van eenieder begrip en medewerking wordt gevraagd, krijgen wij met regelmaat de vraag of men nog wel verplicht is om de contributie te betalen (vraag vanuit de leden) of dat men nog wel de contributie mag innen (vraag vanuit de verenigingen).

Uitgangspunt volgens de wet is dat een persoon lid blijft van de vereniging, totdat het lidmaatschap eindigt op één van de in de wet limitatief opgesomde manieren:
– De dood van het lid (behoudens overgang krachtens erfrecht),
– Opzegging (door het lid of door de vereniging) of,
– Ontzetting (royement).

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. De statuten kunnen anders bepalen, maar dit komt eigenlijk vrijwel nooit voor.

Op basis van deze wettelijke uitgangspunten kunnen we concluderen dat alle leden ook voor dit ongewone jaar gewoon volledig aan hun contributieverplichtingen moeten voldoen, tenzij de eigen statuten van de vereniging een tussentijdse opzegmogelijkheid bevatten waarin dit anders is geregeld.

Daarbij geldt dat het gevaar voor de continuïteit van de vereniging en daarmee de volledige keten binnen de sport, zoveel als mogelijk moet worden bestreden. Daar waar de vereniging er is voor haar leden, zullen de leden er naar mijn mening nu moeten zijn voor hun vereniging en de sport.

Als je sport bij een sportschool of buiten de verenigingsrechtelijke kaders sport bij een commerciële sportaanbieder, dan is het verenigingsrecht niet op jou van toepassing. Om de vraag te kunnen beantwoorden of je in deze ongewone tijd nog wel verplicht bent om je contributie te betalen, zal er gekeken moeten worden naar de contractuele afspraken en eventuele (algemene) voorwaarden.

Doorlopende abonnementen bij commerciële sportaanbieders (zoals sportscholen) kunnen door de sporter direct worden beëindigd, waarbij volgens de wet wel maximaal één maand opzegtermijn kan gelden. Daarna eindigt dan ook de betalingsverplichting.

Alleen bij het eerste abonnement voor een bepaalde tijd geldt deze opzegmogelijkheid niet. Dat is niet anders door de coronacrisis. In deze situatie geldt wel de regel van het recht op compensatie of opschorting van de betalingsverplichting voor de tijd dat niet kan worden gesport. Dit laatste geldt ook bij doorlopende abonnementen of voor bijvoorbeeld een afgesproken reeks lessen bij een trainer of leraar.

Advies is hierbij om goed de eigen contracten te lezen. Praktijk is daarbij wel weer dat ook de sportscholen begrijpen dat er soepel en solidair gehandeld moet worden in deze tijden, waarbij menig sportschool al een compensatieregeling heeft toegekend.

Contact

    Beijersbergen van Henegouwen Advocatuur

    Maliesingel 2
    3581BA Utrecht

    https://sportenrecht.nl
    info@sportenrecht.nl