Voor een kwartier wereldkampioen!

“Whilst the panel cannot act as a legislator or take a binding decision ordering the UCI to adapt its Regulations, the Panel unanimously considers that it would be appropriate that the UCI reviews its Regulations in order to expressly exclude – or provide – a right to appeal a disqualification of a rider”   Ondanks […]   lees meer

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. De wet zal op 1 juli 2021 in werking treden. Vooral voor non-profitorganisaties heeft dit gevolgen. Wat verandert er? Het wetsvoorstel maakt het voor alle rechtspersonen mogelijk om: een raad van commissarissen (dan wel: een raad van toezicht) in te stellen; te […]   lees meer

Turnsters treden naar buiten…nu steun van KNGU vereist

Afgelopen zondag bracht de NOS een uitgebreid verslag over de wantoestanden binnen de turnwereld. Het behoeft geen uitleg dat de beschreven en deels bevestigde gedragingen niet thuishoren binnen de sport (net zomin als dat deze gedragingen geaccepteerd worden in het dagelijks leven). Het is goed om te zien dat het slachtoffer mondiger wordt, waarbij de […]   lees meer

Wetsvoorstel Tijdelijke wet COVID-19

Op 16 april 2020 heeft de tweede kamer het Wetsvoorstel voor de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenomen. Met betrekking tot rechtspersonen geeft het Wetsvoorstel verschillende voorzieningen voor vergaderingen van bestuur en raad van commissarissen, algemene vergaderingen, ledenvergaderingen en verslaglegging door tijdelijke afwijkingen van en aanvullingen op Boek 2 BW toe te staan. Wij […]   lees meer

Ben ik verplicht om mijn contributie/ lidmaatschapsgeld te voldoen, nu ik niet dan wel niet volledig kan sporten?

Als gevolg van de maatregelen van de overheid ligt de georganiseerde sport volledig stil. Op 21 april 2020 heeft de regering versoepelde maatregelen aangekondigd voor minderjarigen onder de 12 jaar, voor sportend Nederland die buiten deze categorie valt, betekent dat nog steeds dat op hen de maatregelen van 23 maart 2020 gelden. Hoewel eenieder begrijpt […]   lees meer