Tuchtrecht / ISR

Krijgt u als bond of atleet te maken met een diskwalificatie of overtreding, dan ben ik uw man. Naast advies over hoe te handelen en welke stappen te zetten. Kunt u ook op mij rekenen wanneer de situatie leidt tot een gang naar de Rechtbank. Voorafgaand, tijdens en in de afronding kan ik zowel bonden, verenigingen als sporters gedegen bijstaan.   lees meer

Doping en SI zaken

Wanneer er sprake is van verdenking van een dopingovertreding heeft dit op meerdere gebieden vaak een behoorlijke impact. Evenzo bij verdenking van seksuele intimidatie binnen de vereniging of een toernooi. Voor zowel bonden als atleten breng ik in dit soort situaties gedegen kennis en ervaring mee. Zodat er naast de emotionele balast overzicht en helderheid in het proces kan blijven bestaan en zo de juist stappen worden gezet   lees meer

Aansprakelijkheid en verzekeringsrecht

Het kan voorkomen dat u als atleet of als vereniging te maken krijgt met letsel veroorzaakt tijdens het spel. De gevolgen van dit letsel kunnen verder strekken dan de lijnen van het veld. Contact met de verzekering verloopt helaas niet altijd naar wens. Ik sta u hierin graag bij om tot een correcte afhandeling te komen.   lees meer

Privacywetgeving / AVG

Het voldoen aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is niet altijd even helder. Regelmatig adviseer ik bonden en vereniging op dit gebied, bijvoorbeeld bij de opstart van nieuwe projecten. Ook voor het indienen van klachten bij de autoriteit persoonsgegevens bent u bij mij aan het juiste adres.   lees meer

Hulp bij lastige dossiers

Heeft u als bestuurder van de vereniging te maken met een 'hoofdpijndossier' Of staat u als teambegeleider voor een lastig vraagstuk? Ik schuif graag bij jullie aan! Zaken waar u aan kunt denken zijn gevoelige dossiers met betrekking tot intimidatie, onverwachte vraagstukken tijdens het organiseren van een nieuw evenement. Wanneer u deze aan mij voorlegt kunt u rekenen op gedegen advies en indien noodzakelijk de juiste begeleiding door het volledige proces.   lees meer